آرشیو اخبار آواتحلیل

صف خرید نماد معرفی شده در کمتر از 4روز از معرفی مبارک
صف خرید نماد ارزشمند کمنگنز مبارک
مجوز افزايش سرمايه٥٠٪ اين نماد ارزشمند صادر شد
صف خرید نماد خودرویی پس از بازگشایی مبارک.
صف خريد نماد پرحاشيه گروه فلزات در كمتر از ٢٢ روز از معرفي مبارك
صف خريد نماد پرحاشيه گروه فلزات در كمتر از ٢٢ روز از معرفي مبارك
صف خريد نماد پالايشگاهي مبارك
صف خريد نماد پالايشگاهي مبارك
با توجه به توافق كشورهاي غير عضو اپك نفت رشد ٤٪ را تجربه كرده است كه مي تواند رشد نمادهاي پالايشگاهي را به دنبال داشته باشد. يك نماد ارزشمند از اين گروه هفته قبل سيگنال خريدش اعلام شده است
با توجه به توافق كشورهاي غير عضو اپك نفت رشد ٤٪ را تجربه كرده است كه مي تواند رشد نمادهاي پالايشگاهي را به دنبال داشته باشد. يك نماد ارزشمند از اين گروه هفته قبل سيگنال خريدش اعلام شده است
با توجه به توافق كشورهاي غير عضو اپك نفت رشد ٤٪ را تجربه كرده است كه مي تواند رشد نمادهاي پالايشگاهي را به دنبال داشته باشد. يك نماد ارزشمند از اين گروه هفته قبل سيگنال خريدش اعلام شده است
طبق پيش بيني با وجود شاخص منفي گروه هاي قند وشكر؛ پالايشگاهي و حمل و نقل مثبت و گاها در صف خريد معامله مي شوند
صف خريد بالاس مبارك
صف خريد نماد قندي معرفي شده مبارك
طبق پيش بيني با وجود شاخص منفي گروه هاي قند وشكر؛ پالايشگاهي و حمل و نقل مثبت و گاها در صف خريد معامله مي شوند
گروه هاي پيشروي بازار در بازه سه تا شش ماه آينده عمدتا شامل گروه قند و شكر؛ گروه خودرو؛گروه حمل و نقل؛گروه پالايشگاه؛ گروه ساختمان خواهد بود
صف خرید نمادی که سه روز پیش سیگنال داده شد امروز با حجم بالایی آغاز شده است
صف خرید نماد معرفی شده در کمتر از ده روز مبارک!
این نماد فلزی احتمالا به زودی رشدی را که مدتها اهالی بازار سرمایه در انتظارش بودند را آغاز خواهد کرد.
روز دوم صف خريد نماد ساختماني
صف خريد نماد ومعادن ميارك
صف خريد نماد ومعادن ميارك
صف خريد سنگين اين نماد ساختماني مبارك.
صف خريد نماد ساختماني دوم كه در كف قيمتي معرفي شد كماكان با حجمي سنگين ادامه دارد. مباركتان باد
صف خريد سنگين اين نماد ساختماني مبارك.
طبق پیش بینی گروه تحلیلی آوا گروه حمل و نقل استارت قدرتمندی را آغاز کرده است.سهامداری نمائید
صف خرید سیگنالی از گروه حمل و نقل مبارک
اكثر نمادهاي بازار صفدفروش است. هيجاني برخورد نكنيد
صف خريد نمادي كه چند روز قبل سيگنال خريد شد؛ مبارك
به دنبال توافق اپک بر سر کاهش تولید نفت و صعود قیمت نفت به بشکه ای 54 دلار ، صعود قدرتمند این نماد در مسیر هموارتری میسر خواهد شد
سیگنال معرفی شده گروه کاشی موج سواری خود را آغاز نموده است و صف خرید است. تا اهداف اعلامی سهامداری کنید
نماد گروه سیمانی پس از معرفی در کمتر از 7 روز تا کنون 11% بازدهی داشته است. سهامداری کنید.
سیگنال خرید نماد گروه رایانه در کمتر از 9 روز با تشکیل صف خرید به بازدهی 10% رسیده است. مبارک اعضای آواتحلیل
سیگنال اعلام شده با حجمی بالا در کمتر از دوهفته بازدهی بالای 14% تقدیم کاربران آواتحلیل نموده است.
نمادی ارزشمند که طی 11 روز ، 18% سود تقدیم شما کرده است. کماکان سهامداری کنید
صف خرید مجدد نماد پالایشگاهی پس از 65 % بازدهی کماکان ادامه دارد.
نماد نفتی ، طی یک هفته اولین هدف اعلامی را تاچ کرد. سهامداری کنید
صف خرید مجدد نمادی که تنها پس از 8 روز معرفی تا کنون 10% سود تقدیم شما کرد مبارک